Povinné informace

Autor: Pavel Filípek <pavel(at)filipek-czech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 12. 2014

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1. Název

Obec Vilémov

2. Důvod a způsob založení

Obec Vilémov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Vilémov 7
78323 Vilémov u Litovle

Telefon: (00420) 585349046
Fax: -
E-mail: vilemov@gmail.com
WWW: http://www.vilemov-ol.cz
ID Datové schránky: wzkbjpq

4.1. Kontaktní poštovní adresa nám.

Vilémov 7 
78323 Vilémov u Litovle

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vilémov 7 
78323 Vilémov u Litovle

4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 16:30
Středa: 8:00 - 16:30
Tyto dva dny jsou vyhrazeny pro veřejnost
4.4. Telefonní čísla

(00420) 585349046

4.5. Čísla faxu

-

4.6. Adresa internetové stránky

http://www.vilemov-ol.cz

4.7. Adresa e-podatelny

vilemov.ol(at)gmail.com

4.8. Další elektronické adresy

vilemov(at)gmail.com

4.9. ID datové schránky

wzkbjpq

5. Bankovní spojení

1820799369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)

6. IČ

00635316

7. DIČ

-

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet

Rozpočet obce na rok 201931.12.2018Staženo: 128 x
Rozpočtové opatření č. 8/201816.08.2018Staženo: 123 x
Rozpočtové opatření č. 7/201809.07.2018Staženo: 123 x
Rozpočtové opatření č. 6/201809.07.2018Staženo: 113 x
Rozpočtové opatření č. 5/201811.06.2018Staženo: 129 x
Rozpočtové opatření č. 4/201817.05.2018Staženo: 142 x
Rozpočtové opatření č. 3/201816.04.2018Staženo: 142 x
Rozpočtové opatření č. 2/201825.03.2018Staženo: 173 x
Rozpočtové opatření č. 1/201808.02.2018Staženo: 162 x
Oznámení o zveřejnění dokumentu - RozpočetU obce na rok 201827.12.2017Staženo: 171 x
Rozpočet obce na rok 201827.12.2017Staženo: 254 x
Rozpočtový výhled na roky 2015 – 202023.03.2017Staženo: 492 x
Rozpočtová opatření 201723.03.2017Staženo: 3023 x
Rozpočet obce na rok 201723.03.2017Staženo: 359 x
Návrh rozpočtu obce na rok 201712.12.2016Staženo: 263 x
Rozpočet obce na rok 201604.01.2016Staženo: 361 x
Návrh rozpočtu obce na rok 201603.12.2015Staženo: 329 x
Rozpočet obce na rok 201530.03.2015Staženo: 364 x
Návrh rozpočtu obce na rok 201511.03.2015Staženo: 374 x
Rozpočet obce na rok 201431.03.2014Staženo: 401 x
Návrh rozpočtu obce na rok 201413.03.2014Staženo: 372 x
Rozpočet obce na rok 201306.03.2013Staženo: 745 x
Rozpočet obce na rok 201212.03.2012Staženo: 670 x
Rozpočet obce na rok 201104.03.2011Staženo: 617 x
Rozpočet obce na rok 201003.03.2010Staženo: 771 x

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 16:30
Středa: 8:00 - 16:30
Tyto dva dny jsou vyhrazeny pro veřejnost
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
Lhůty
Termíny
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o informaci požádat
Kdo informaci poskytne
Kdy informaci neposkytne
Jak se o informaci žádá
Co musí písemná žádost obsahovat
Jaký bude postup povinného orgánu
Co když orgán žádosti nevyhoví
Komu se odvolání posílá
Kdo o odvolání rozhodne

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
Komu se odvolání posílá
Kdo o odvolání rozhodne

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

-

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
14.2. Vydané právní předpisy

Obec Vilémov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Úřední deska

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Úřad městyse je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec Vilémov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

-

18. Poskytnuté informace

-